Studia filologiczne

filologiczneW tej grupie znajdziesz kierunki związane z językiem ojczystym, językami obcymi i ich specyfiką.
 
Kierunki filologiczne od lat cieszą się niezmienną popularnością. Przygotuj się na to, że nie będziesz tylko mówić albo pisać w danym języku, ale poznasz też jego historię, gramatykę historyczną czy teorię. Kandydat na kierunek filologiczny powinien być przede wszystkim zainteresowany językiem, którego chce się uczyć. Popularny talent nie jest niezbędny, jeśli zapał i ambicja osiągnięcia sukcesu w tej właśnie dziedzinie są silne. Im więcej wiesz o danym języku tym nauka jest efektywniejsza, a przede wszystkim przyjemniejsza. Filolog nie musi zostać nauczycielem. Międzynarodowe firmy chcą mieć na swoim pokładzie osoby umiejące perfekcyjnie porozumieć się z kontrahentami w różnych językach.
Studia na kierunku Amerykanistyka umożliwiają doskonałe poznanie amerykańskiej odmiany angielszczyzny. Pozwalają zrozumieć dominującą dziś w świecie amerykańską kulturę popularną oraz dowiedzieć się, że cywilizacja amerykańska to nie tylko McDonald's, Coca-Cola i filmy z Hollywood. Studenci dowiadują się, jak funkcjonuje społeczeństwo wielokulturowe, poznają amerykańską ikonosferę i mitologię, starają się zrozumieć, jak działa amerykański system wyborczy, o co chodzi w amerykańskiej polityce i dlaczego Stany Zjednoczone aspirują dziś do światowego przywództwa.

Każde studia filologiczne zapewniają interdyscyplinarne kształcenie dla studentów. Oprócz praktycznej nauki języka obcego, możesz liczyć na sporą dawkę wiedzy z zakresu historii, kultury, filozofii, a także zagadnień związanych z językoznawstwem i rozwojem języka na przestrzeni lat. Kandydaci na studia filologiczne powinni posiadać naturalny talent do nauki języka obcego. Przyda się również systematyczna praca - na studiach filologicznych ani na chwilę nie można sobie odpuścić z nauką. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!

Do niedawna studia filologiczne w zakresie języka angielskiego były wybierane głównie przez przyszłych nauczycieli. Dziś sytuacja jest inna. Rynek pracy potrzebuje ludzi świetnie mówiących i piszących po angielsku. Pracodawcy wiedzą już, że nie da się bez ponoszenia znacznych kosztów nauczyć języka angielskiego zwykłego pracownika. Można natomiast w ciągu kilku miesięcy nauczyć filologa podstaw biznesu, tak by został on sprawnym managerem. Język angielski jest najbardziej powszechnym językiem techniki, nauki, sztuki czy kultury. Zapraszamy do dalszej lektury.

Arabistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka arabskiego, kultury, historii obszarów arabskojęzycznych, systemów religijnych i filozoficznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii. Jest to kierunek przeznaczony dla tych, którzy nie mają najmniejszych trudności z nauką języków obcych. Dlaczego warto uczyć się tego języka i jakie są perspektywy zatrudnienia? Czy nauka skupia się wyłącznie na nauce języka, czy absolwent staje się specjalistą w zakresie odmienności kultury arabskiej od europejskiej? ;

W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach. Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku Bałkanistyka: literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego, historia krajów bałkańskich, bałkańska liga językowa, filozofia. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury!

Słuchacz kierunku Filologia bałtycka ma świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego Litwy i Łotwy dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych, znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych. Student tego kierunku nauczy się efektywnie organizować własną pracę, a także wykształci nawyki pracy zespołowej, w szczególności porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego. Jeśli więc interesujesz się tym regionem i chciałbyś poznać jego historię to z pewnością te studia są dla Ciebie!

Białorutenistyka to dział slawistyki zajmujący się badaniem języka, literatury i kultury białoruskiej. Program studiów obejmuje naukę języka białoruskiego, naukę języka rosyjskiego i zazwyczaj naukę jednego z języków zachodnioeuropejskich. Jakie przedmioty należy zdawać na maturze i kto będzie idealnym kandydatem na ten kierunek studiów? Jakie przedmioty są realizowane na tych studiach? Gdzie można znaleźć pracę po Białorutenistyce? Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Sinologia to studia oryginalne i niezwykłe. Nauka polega nie tylko na opanowaniu języka, ale także na głębokim zrozumieniu kultury myślenia ludzi Państwa Środka. Niełatwym zadaniem jest opanowanie rozumienia ze słuchu oraz przekładu języka chińskiego na języki europejskie. Do tego dochodzi też spora konkurencja podczas rekrutacji – na sinologię przyjmują kilkadziesiąt osób. Czy taki trud może okazać się opłacalny? Z pewnością tak, jeżeli tylko nie obawiasz się dalekich podróży, masz smykałkę do interesów i chcesz zaangażować się w życie gospodarcze.

Na Filologii chorwackiej poznasz nie tylko historię Chorwacji, ale też jej język i bogatą kulturę. Jest to świetny kierunek także dla osób pragnących nauczyć się innych języków słowiańskich. Tutaj możesz uczyć się co najmniej dwóch. Studia te dają duże możliwości rozwoju. Pozwalają zdobyć konkretną wiedzę, nabyć kompetencje społeczne cenione wśród pracodawców oraz rozwijać zainteresowania. Filologia chorwacka to studia nastawione na praktyczną naukę języka chorwackiego, jego gramatyki, piśmiennictwa i dziejów. Zainteresowani? Zapraszamy do dalszej lektury!

Dynamicznie rozwijające się kontakty polskich przedsiębiorstw z partnerami z krajów słowiańskich wywołały potrzebę kształcenia specjalistów w językach słowiańskich, w tym między innymi w języku czeskim. Ponadto studia na Filologii czeskiej umożliwiają poznanie fascynującej kultury czeskiej. To świetna propozycja dla osób, które chciały zrozumieć wzajemne przenikanie się języka polskiego oraz języka czeskiego na przestrzeni wieków. To też świetny sposób na zapoznanie się polskiej i czeskiej historii oraz wzajemnych stosunków obu krajów. Zainteresowany? Zapraszamy do lektury!

Chcesz zaprzyjaźnić się z Małą Syrenką, brzydkim kaczątkiem, Królową Śniegu lub Księżniczką na ziarnku grochu? Przeczytaj baśnie H. Ch. Andersena lub zacznij studia na filologii duńskiej. To kierunek bardzo atrakcyjny, dający duże możliwości rozwoju, poszerzający umiejętności i oferujący gruntowne wykształcenie. By zostać studentem filologii duńskiej należy jak najlepiej zdać maturę z języka polskiego, języków obcych, historii. Przedmioty humanistyczne dominują bowiem w programie studiów na wszystkich etapach edukacji akademickiej. Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku filologia fińska dają możliwość opanowania języka fińskiego na najwyższym poziomie oraz zdobycie wiedzy o kulturze języka, historii Finlandii oraz zdobycia praktycznych umiejętności w wybranej specjalizacji przygotowującej do wykonywania przyszłego zawodu. Dlaczego ten kierunek jest aż tak oblegany przez kandydatów na studia? Przede wszystkim nie tak łatwo nauczyć się tego języka gdzie indziej niż na wydziałach filologicznych. Po drugie, znajomość tego języka stwarza niepowtarzalne szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Studia na Filologii romańskiej dają niepowtarzalną okazję poznania języka, literatury i kultury Francji oraz innych krajów romańskich. W trakcie nauki student pozna najnowsze tendencje współczesnej humanistyki i opanuje narzędzia do tłumaczenia tekstów i nauczania języka, jak również do pracy w różnych instytucjach kulturalnych i nie tylko. Filologia francuska to także niepowtarzalna okazja do intensywnej nauki tego języka. Studenci poznają także historię, kulturę oraz sztukę, która rozwijała się we Francji na przestrzeni lat. Zapraszamy do lektury!

Freud, Kant, Nietzsche, Goethe, Bach, Luter… to tylko niektóre nazwiska wybitnych uczonych i twórców kręgu niemieckojęzycznego. W jaki sposób dotrzeć do treści ich dzieł bez pośrednictwa osób trzecich, takich jak tłumacze oraz interpretatorzy? Wystarczy zgłębić język niemiecki. Świetnym pomysłem do realizacji takiego celu są studia filologiczne, poświęcone językowi naszych najbliższych sąsiadów. Taki wybór jest z pewnością znakomitą decyzją osób, które wykazują talent językowy. Dzięki znajomości niemieckiego mogą czytać niemiecką literaturę, a także prowadzić rozmowy.

Studia na kierunku Filologia grecka umożliwiają zapoznanie się z kulturą grecką od jej początków aż po Grecję współczesną. Podczas nauki studenci pojmują rolę, jaką Grecja odegrała nie tylko w kulturze Europy Zachodniej, ale także w kształtowaniu oblicza kultury regionu wschodniego, poznanie współczesnego tętniącego życiem kraju, odwiedzanego co roku przez miliony turystów.  Kto nadaje się na te studia i jakie przedmioty należy wybrać na maturze? Czy trzeba znać język grecki czy w trakcie studiów można się go nauczyć od podstaw? Zapraszamy do lektury!

Hebraistyka to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języka hebrajskiego, literatury hebrajskiej, a także kultury i historii obszarów hebrajskojęzycznych, łącznie z dziejami judaizmu. Hebraistykę można uznać za gałąź semitystyki. Student uzyska wiedzę w zakresie następujących dziedzin: historia Izraela w starożytności, dzieje Żydów w diasporze oraz historia i współczesnego Państwa Izrael, historia literatury hebrajskiej, podstawowe wiadomości o judaizmie i myśli żydowskiej, zagadnienia społeczno-polityczne syjonizmu oraz współczesnego Izraela.

Hispanistyka to nie tylko nauka języka, ale także wiedza i umiejętności pozwalające na zrozumienie kultury hiszpańskojęzycznych obszarów świata. Trzeba tu powiedzieć, że jest ich niemało. Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa, wybrane stany USA, w których hiszpański, obok angielskiego to język urzędowy, niektóre obszary Afryki oraz oczywiście zachód Europy, to miejsca na świecie, w których można porozumieć się w języku Cervantesa. Czy użyteczność języka hiszpańskiego ogranicza się jedynie do możliwości prowadzenia towarzyskich rozmów? Zdecydowanie nie!

Pomiędzy Pirenejami a Cieśniną Gibraltarską znajduje się cudowna górzysta kraina, którą zamieszkuje blisko 57 milionów ludzi, którzy posługują się językiem portugalskim i hiszpańskim. Przez wiele lat, właśnie na Półwyspie Iberyjskim biło serce Europy. To Hiszpanie i Portugalczycy rozpoczęli kolonizację obu Ameryk, choć sami ulegli także wpływom kultury arabskiej, dzięki temu, zwłaszcza na południu możemy obserwować niezwykłe, na terenie Europy, pomniki kultury. Językami hiszpańskim i portugalskim posługuje się blisko pół miliarda ludzi! Zapraszamy do lektury tego tekstu.

Indie zamieszkiwane są przez różne ludy, które posługują się w sumie 415 językami i około 1600 dialektami. Konstytucja Indii przyznała specjalny status dwóm językom: hindi i angielskiemu jako oficjalnym językom komunikacji w rządzie centralnym Indii. Ponadto wyróżniono 21 języków, które mogą być przyjmowane przez poszczególne stany federacji jako regionalne języki urzędowe. Języki te należą do różnych rodzin i grup językowych: indoeuropejskich, drawidyjskich, munda i innych. Jeśli fascynujesz się tak różnorodną kulturą Indii możesz rozpocząć studia w tym kierunku.

Studia te kierowane są do osób, które fascynują się Japonią, jej historią, kulturą i współczesnością polityczno-ekonomiczną i chcą związać swoje życie zawodowe z problematyką japońską. Oprócz nauki głównego języka, studenci odbywają szereg zajęć dodatkowych. Studenci poznają też inne języki- obowiązkowo jeden z grupy indoeuropejskich, a także z grypy języków orientalnych (do wyboru chiński, hindi, koreański, mongolski i tamilski.) Dlaczego warto wybrać te studia? Odpowiedź jest bardzo prosta: perspektywy zawodowe. Aby dowiedzieć się więcej, czytaj dalej!

Filologia klasyczna to zwykle studia o bogatym programie, obejmującym zarówno języki, jak i kulturę grecką oraz rzymską. Świat antyczny jest od nas odległy zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Z pewnością niemożliwe są do zastosowania w tym wypadku nowoczesne metody nauczania języków obcych, takie jak metoda Callana. Nauka przebiega w sposób tradycyjny, a więc gruntownie przeanalizowane i przyswojone struktury gramatyczne wypełnia się leksyką. Nie dość więc, że kierunek jest trudny, to jeszcze teksty i materiały źródłowe wytworzone zostały kilka wieków temu.

Studia na Filologii niderlandzkiej umożliwią poznanie kultury Belgii, Holandii, a także terenów zamorskich, takich jak Antyle, czy Surinam. Wiąże się też z intensywną nauką języka niderlandzkiego od podstaw, poznawaniem jego gramatyki oraz wykorzystaniem praktycznym. Na filologii jak to na filologii - najważniejsza jest praktyczna nauka języka obcego. Absolwenta tych studiów śmiało można nazwać też kulturoznawcą. Do pakietu przedmiotów ułatwiających studentom rozumienie współczesnej kultury należą między innymi wprowadzenie do studiów kulturowych i historia literatury.

Język norweski należy do grupy języków północno-germańskich, ma dwie oficjalne normy języka pisanego: bokmal (język książkowy) i nynorsk (język nowonorweski). W ostatnim czasie studia z zakresu nauki języka norweskiego należą do "rekrutacyjnych hitów". Na tę filologię jest zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc. Dlaczego warto wybrać akurat ten język? Jakie przedmioty należy wybrać na maturze? I wreszcie: gdzie absosolwenci znajdują pracę?

Orientalistyka to nauka o kulturach orientalnych: językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach, polityce, religii, filozofii itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się do kultur (ludów, cywilizacji) Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki, a w interpretacjach skrajnych także kultury Oceanii, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej. Aby dowiedzieć się nieco więcej o tym kierunku studiów, czytaj dalej!

Filologia polska to bardzo popularny kierunek. Mimo tego, przeciętny maturzysta niewiele wie o nauce na tych studiach i kieruje się stereotypami lub obrazem własnego nauczyciela języka polskiego. Większość kandydatów sądzi, że absolwenci mogą pracować tylko jako nauczyciele. Tymczasem studia filologiczne mogą być nowoczesne, przydatne, praktyczne i są w stanie tworzyć świetną podstawę kariery zawodowej w różnych nowoczesnych branżach i obszarach. Aby dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Student Filologii portugalskiej uzyska podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk (głównie humanistycznych) oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii. Pozna również podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych z obszaru kulturowego języka portugalskiego oraz nauk formalnych. Jednak przede wszystkim filologia portugalska to intensywna nauka języka obcego. Po zakończeniu studiów absolwent płynnie posługuje się językiem portugalskim.

Czy znacie termin lingua franca? Jest to, w bardzo ogólnym sensie, określenie języka, który używany jest powszechnie w komunikacji międzynarodowej na świecie. Obecnie taką rolę przyjął angielski, jednak jeszcze kilka stuleci temu, bez wątpienia, językiem najbardziej międzynarodowym był francuski. Czy warto dziś poznawać język Moliera, skoro Francuzi nie są już najpotężniejszym narodem Europy, a ich kraj przestał spełniać rolę globalnego centrum kultury? Wiele wskazuje na to, że tak! Język francuski jest nadal niezwykle popularny nie tylko we Francji.

Rosja to wielki kraj o niezwykle bogatej kulturze, pasjonującej historii i bardzo ciekawej obyczajowości. Współczesne uwarunkowania sprawiają, że nasz Wielki Sąsiad pozostaje, dla przeciętnego Polaka zupełnie niedostępny. O wiele bardziej znamy, przekazywaną za pośrednictwem mediów, kulturę amerykańską. Minęły też czasy, w których nauka języka rosyjskiego była powszechnym elementem wykształcenia, od najwcześniejszych lat szkolnych. Czy dziś studia rusycystyczne to powrót do przeszłości, bez możliwości uzyskania dobrych perspektyw na przyszłość?

Studia na kierunku filologia serbska i chorwacka pomagają zrozumieć wiele zjawisk z historii najnowszej i tej odległej. Znajomość języków pozwala na zapoznanie się w oryginale z kulturą i historią tych państw, zdobyta wiedza sprawia, że umiemy oderwać się od stereotypowego myślenia o mieszkańcach Bałkanów. Studia slawistyczne kształcą absolwenta potrafiącego porozumiewać się w języku serbskim w mowie i piśmie, obeznanego z realiami życia w Serbii i Chorwacji, a także posiadającego ogólną wiedzę humanistyczną. Zdobyta na studiach wiedza pozwala na znalezienie interesującej pracy.

Filologia skandynawska, czyli skandynawistyka to nauka o językach, historii, literaturze i kulturze krajów nordyckich (Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji). Skandynawistyka, w zależności od wyboru specjalizacji, pozwala na bardzo dobre poznanie języka szwedzkiego, norweskiego lub duńskiego, a także podstaw drugiego z tych języków. To też świetna okazja na zapoznanie się z funkcjonowaniem społeczeństwa w tym obszarze, naukę historii, obyczajów czy zjawisk kulturowych. Dlaczego jest tak dużo chętnych właśnie na tę filologię? Co sprawia, że te studia są aż tak atrakcyjne?

Studia na specjalności filologia słowackiej pozwalają zdobyć wykształcenie humanistyczne oraz ogólnofilologiczne, zorientowane przede wszystkim na południowo- i zachodniosłowiański obszar językowy. Podstawowym celem kształcenia na Filologii słowackiej jest opanowanie przez studentów tego, co we współczesnej lingwistyce nazywa się kompetencją językową i kompetencją komunikacyjną. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Z pewnością osoba, która ma naturalny talent do nauki języków obcych. Kandydat powinien również interesować się kulturą tego regionu.

Slawistyka to obszar wiedzy, który określany jest jako interdyscyplinarny. Wiedzę slawistyczną, tworzą więc połączone elementy różnych dziedzin, takich jak filologie poszczególnych języków słowiańskich, wiedza o kulturze, etnologii, gospodarce, prawie i uwarunkowaniach geopolitycznych poszczególnych krajów, w których używane są do codziennej komunikacji języki słowiańskie. Studia o tak szerokim zakresie muszą być efektem określonych kompromisów. To raczej jasne, że absolwent Slawistyki zna język rosyjski o wiele słabiej niż absolwent rusycystyki.

Studia umożliwiają nabycie kompetencji językowych w zakresie języka szwedzkiego. Ponadto studenci kształcą się w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa szwedzkiego oraz historii Szwecji, a także zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą pozostałych krajów skandynawskich. Jak na każdych studiach językoznawczych, studenci poświęcają sporo czasu i energii na naukę języka obcego. Poznają również najważniejsze elementy kultury oraz zasad funkcjonujących w społeczeństwie. Z jakiego powodu warto wybrać akurat filologię szwedzką? Zapraszamy do lektury!

Na studiach filologicznych doskonale odnajdzie się osoba zafascynowana językiem obcym i kulturą innych krajów. Przydatne są także zdolności językowe. Dzisiejszy pracodawca oczekuję już nie tylko specjalisty w danej dziedzinie, ale również osoby, dla której nie będzie problemem komunikowanie się w językach obcych, a szczególnie w językach niezbyt popularnych, takich jak język ukraiński. Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów? Aby poznać program studiów oraz perspektywy zawodowe dla absolwentów filologii ukraińskiej, zapraszamy do lektury!

W ramach studiów na kierunku Filologia węgierska studenci mają szansę opanować język węgierski oraz poznać historię i kulturę tego kraju. Dodatkowym argumentem przemawiającym za hungarystyką są liczne wyjazdy stypendialne i rozbudowane programy studiów. Nie da się ukryć, że są to studia trudne, które wymagają wrodzonych talentów do nauki języka obcego, a także ciężkiej pracy w czasie poszczególnych semestrów. Dlaczego więc warto wybrać tę filologię? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do dalszej lektury!

Italianistyka, czyli studia nad włoską kulturą, obyczajowością, językiem, dziełami literackimi oraz mową są dość mało popularnym kierunkiem kształcenia w Polsce. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki tworzą te studia można śmiało powiedzieć, że inwestycja w naukę z pewnością zwróci się w krótkim czasie, jeżeli tylko absolwent wykaże się przedsiębiorczością, gotowością do podróży i sprytem. Włoska kultura i obyczaje są jednymi z najciekawszych w Europie, dlatego z pewnością warto je poznać. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Indie przyciągają swoją wielkością, są ojczyzną wspaniałej literatury, kultury, filozofii i wielkiego i kunsztownego języka - sanskrytu. Obecnie Indie są jednym z najbardziej rozwijających się krajów azjatyckich, w związku z czym nawiązują kontakty biznesowe z krajami europejskimi, a za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na osoby znające tamten język i kulturę. Jeśli interesujesz się tym, co odległe i chciałbyś poświęcić kilka lat dla Indii - to zdecydowanie jest to kierunek dla Ciebie. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?

Judaistyka obejmująca swym zasięgiem wiele różnych dziedzin związanych z życiem żydowskim i badająca je w na przykład w kontekście socjologii, nauk politycznych, historii. Judaistyka to studia o charakterze interdyscyplinarnym, które łączą zagadnienia związane z naukami społecznymi, humanistyką, a także tematyką lingwistyczna. Kandydaci powinni wiedzieć, że są to studia, na których można się nauczyć języka obcego, dowiedzieć się czegoś o kulturze tego regionu, a także dowiedzieć się czegoś z zakresu historii czy religii. Zapraszamy do lektury!

Uczelnie oferują wiele ciekawych kierunków, by sprostać wymaganiom osób pragnących rozpocząć studia oraz pracodawcom, chętnym do zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów. Koreanistyka jest więc odpowiedzią na zbiorowe zapotrzebowanie. Studia ciekawe i bardzo rozwojowe. Dają możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, społecznej i demograficznej całej Azji, ze szczególnym naciskiem na oba państwa koreańskie. Studentom tego kierunku oferuje się naukę przedmiotów wywodzących się z grupy nauk humanistycznych.

Kierunek studiów Kultura Śródziemnomorska daje wiedzę naukową o krajach, narodach kulturach i religiach basenu Morza Śródziemnego, która obejmuje aspekty historyczne, filologiczne, kulturowe, religijne, polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem takich gałęzi nauki, jak: historia, filozofia, literatura, sztuki piękne, religiologia, kultura, judaizm, prawo, a także teologia. Przedmiotem studiów na tym kierunku jest kolebka świata starożytnego i tym samym europejskiej cywilizacji. Dlaczego warto wybrać ten kierunek i jakie przedmioty odbywają się na zajęciach?

Wyspecjalizowanie się w lingwistyce to dość wąska droga, jednak należy pamiętać, że współczesny świat wymaga dążenia do bardzo wąskiej i zarazem niezwykle głębokiej oraz specjalistycznej wiedzy. Niezwykłym atutem studiów językowych jest wpisany w nie paradoks. Stając się bowiem niezwykle biegłym w używaniu języków obcych, nie zamykamy się w wąskiej niszy, nie budujemy hermetycznej wiedzy, która wpisze nas do grona kilkudziesięciu specjalistów na świecie, nie stajemy się geekami, ale wręcz przeciwnie zyskujemy narzędzie otwierające umysł na świat.

Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna uczą podstawowych metod i technik badań logopedycznych, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Studenci podczas zajęć poznają zasady opisywania i kwalifikacji wad wymowy oraz usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy. Zapoznają się również z zasadami współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej). Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do dalszej lektury!

Studia na kierunku Logopedia z audiologią pozwalają na uzyskanie wiedzy na temat diagnozowania i korekty zaburzeń mowy, przygotowują również do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu. Absolwent studiów powinien być przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej.

Studia azjatyckie to unikatowy kierunek w Polsce i Europie, których celem jest przygotowanie fachowców do szybko rozwijającej się współpracy pomiędzy Europą a Azją. Studia te mają orientację praktyczną i są ukierunkowane na problemy współczesne, nie zaś na dawne dziedzictwo, czym wyróżniają się na tle innych kierunków orientalistycznych. Nauka języka chińskiego, inaczej niż na tradycyjnych studiach orientalistycznych, ukierunkowana jest na praktyczne posługiwanie się nim, a nie na jego aspekty filologiczne. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z programem studiów!

Studia bałtyckie powstały dzięki rozwojowi badań nad Skandynawią i krajami nadbałtyckimi. Jest to unikatowy kierunek w Polsce, łączący dziedziny geografii, historii, kultury i języków obcych tego regionu. Absolwent takiego kierunku jest specjalistą nie tylko w zakresie kultury, języka i historii, ale także potrafi odnaleźć punkty wspólnie w rozwoju każdego z państw w tym regionie. Program studiów obejmuje intensywną naukę języków obcych, co z pewnością przyda w pracy na każdym stanowisku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat Studiów Bałtyckich, czytaj dalej!

Wschodoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek naukowy traktujący o terytorium państw byłego ZSRR. Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi analizę problemów społecznych, politycznych, kulturowych, prawnych, etnicznych i religijnych obszarów Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Gdzie absolwenci znajdą zatrudnienie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiach na kierunku wschodoznawstwo, zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->