Studia na kierunku Prawo kanoniczne przeznaczone są dla osób, które chcą poznać prawo kościoła katolickiego, a także zdobyć wiedzę z zakresu teologii, filozofii oraz historii. Prawo kanoniczne to bardzo wąska specjalizacja dla osób, które chciałyby w przyszłości reprezentować wierzących przed władzami kościelnymi w procesie, na przykład unieważnienia małżeństwa kościelnego. Warto wspomnieć, że funkcję reprezentacyjną przed kurią czy innymi władzami kościelnymi może pełnić tylko osoba, która ukończyła prawo kanoniczne. Absolwent mogą również prowadzić konsultację.

W trakcie studiów:

W ramach programu realizowane są takie zagadnienia jak: wszystkie księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz pozostałe obowiązujące normy kanoniczne, przepisy polskiego kanonicznego prawa partykularnego i wstęp do Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, a także dyscypliny pokrewne: filozofia prawa i teologia prawa kanonicznego, relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Prowadzone są także ćwiczenia z prawa małżeńskiego, procesowego i administracyjnego oraz lektoraty z języka łacińskiego i języków nowożytnych.

Po studiach:

W ramach kierunku Prawo kanoniczne studenci (zarówno duchowni jak i świeccy) przygotowywani są do tego, aby pracować w kościelnych poradniach rodzinnych i prawnych, w sądownictwie kościelnym (jako sędziowie, obrońcy węzła małżeńskiego, promotorzy sprawiedliwości, notariusze, audytorzy, adwokaci kościelni), ale także jako pomoc w administrowaniu parafią (np. przy prowadzeniu kancelarii parafialnej czy pozyskiwaniu funduszy europejskich), a ponadto do pracy w charakterze prawnika-kanonisty w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, oraz w instytucjach finansowo-bankowych, w jednostkach administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego (zwłaszcza przy obsłudze kredytów dla parafii, czy pozyskiwaniu eurodotacji).
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->